Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne realizowane są priorytetowo, z uwzględnieniem oczekiwań klientów. Adwokatka wyspecjalizowana jest głównie w sprawach z obrębu prawa rodzinnego, zachowując pełną poufność oraz życzliwe ukierunkowanie do klientów. Przychodząc do kancelaria adwokacka wrocław można oczekiwać, że będzie się traktowanym z priorytetem. Sprawy rozwodowe albo o separację, sprawy o rozdział majątku, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sprawy dotyczące pozbawiania albo ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla małoletnich, sprawy o kontakty z pociechami, sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o adopcję to najczęściej podejmowane zlecenia. Spersonalizowane nastawienie adwokatki oraz pełne zaangażowanie powodują, że każdy poczuje się tu jak najlepiej traktowany.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube